☎ Zadzwoń: +48 661 612 850


Ł a d o w a n i e ...

Regulamin

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Stylovych Stodół w Ciekocinie 43 i stanowi integralną część umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Gościa z Regulaminem oraz oznacza akceptację jego postanowień.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Stylovych Stodół.  
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.stylove-stodoly.pl.

§ 2.

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
 2. Goście mogę zameldować się na pobyt w Domkach od godz. 16.00 w dniu przyjazdu.
 3. Goście obowiązani są do opuszczenia Domków do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 4. Domki w sezonie wysokim (lipiec, sierpień) wynajmowane są na minimum 7 dób.; pierwszy dzień pobytu zaczyna się w sobotę lub w niedzielę.
 5. W pozostałym okresie sezonu wysokiego (Majówka, Sylwester, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, tzw. Długie Weekendy, np. z Bożym Ciałem w czerwcu) domki są wynajmowane na minimum 2 dobry.
 6. Poza sezonem wysokim minimalna długość pobytu to 2 doby.
 7. Prośby o przedłużenie pobytu można zgłaszać telefonicznie, mailowo lub osobiście. Prośba zostanie uwzględniona w miarę posiadanych możliwości. Odmowa przedłużenia pobytu może też dotyczyć Gości nieprzestrzegających Regulaminu oraz w przypadku niedokonania pełnej płatności za pobyt. 

§ 3.

 1. Rezerwacji można dokonywać przez portale rezerwacyjne oraz bezpośrednio u gospodarzy – telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez media społecznościowe (Instagram, Facebook).
 2. W przypadku rezerwacji przez portale rezerwacyjne-obowiązują zasady ustalone na danym portalu.
 3. W przypadku rezerwacji bezpośrednich, rezerwacja zostaje potwierdzona, jeżeli w terminie 3 dni roboczych od jej złożenia zostanie dokonana przedpłata wynosząca 30% całkowitej kwoty pobytu, nie mniej niż wartość jednej doby.
 4. Przedpłata płatna jest na konto nr: 89 1160 2202 0000 0003 3429 1854 (Bank Millennium S.A.).
 5. Warunkiem dokonania rezerwacji jest zaksięgowanie przedpłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia jej złożenia.
 6. Przedpłata jest zwrotna w całości wyłącznie w sytuacji rezygnacji przez Gościa z pobytu do 14 dni kalendarzowych od zaplanowanego dnia przyjazdu. W razie rezygnacji z pobytu po tym terminie, przedpłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezerwacji na pobyty na 10 dni lub dłuższe termin ten wynosi 30 dni kalendarzowych od zaplanowanego dnia przyjazdu.
 7. Dodatkowo w dniu przyjazdu pobierana jest opłata klimatyczna w kwocie 2 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu/za osobę (płatność wyłącznie gotówką).
 8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 400 zł na zabezpieczenie ewentualnych szkód wyrządzonych w domku. Kaucja płatna jest w gotówce i podlega rozliczeniu w dniu wyjazdu, również w gotówce.
 9. Warunkiem uzyskania faktury VAT jest powiadomienie o tym na etapie składania rezerwacji oraz wskazanie danych firmy, w tym NIP.
 10. Wszystkie należności związane z wynajmowaniem domku należy uiścić do 7 dni przed terminem przyjazdu.
 11. Brak przyjazdu lub odwołanie rezerwacji w ciągu 7 dni od zarezerwowanej daty przyjazdu wiążę się z obowiązkiem uregulowania opłaty za pobyt w całości.
 12. Opłaty za pobyt pobierane są zgodnie z cennikiem udostępnionym na stronie: www.stylove-stodoly.pl.
 13. Limit osób w domku wynosi 8 osób. Do limitu tego wlicza się dzieci. 

§ 4.

 1. Goście nie mogą udostępniać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiszczono należną opłatę za pobyt. 
 2. Osoby niezameldowane w Stylovych Stodołach mogą przebywać na ich terenie tylko za uprzednią zgodą Gospodarzy.
 3. Gość ma prawo do zgłoszenia gospodarzom wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki. 
 4. Pozostanie w domku lub pozostawienie rzeczy w nim swoich rzeczy poza godziną 10.00 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie pobytu. W takiej sytuacji zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obowiązującego cennika. 
 5. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Stylovych Stodół pod stałym nadzorem swoich rodziców lub opiekunów prawnych/faktycznych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody na terenie Stylovych Stodół powstałe w wyniku działania dzieci. 
 6. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażenia domku (nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do telefonów/komputerów). Zabrania się stawiania przedmiotów na rozgrzanym kominku, używania i przechowywania podpałek płynnych. W kominku można palić tylko drewno, a drzwiczki kominka muszą być zamknięte. Stylove Stodoły nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbek na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z kominka przez Gości w okresie najmu.
 7. Zabrania się używania grilla w odległości mniejszej niż 2 metry od drewnianych ścian domku.
 8. Grille dostępne są od maja do września. W pozostałych miesiącach prosimy o zgłaszanie chęci korzystania z grilla do 3 dni przed przyjazdem.
 9. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
 10. W dniu przyjazdu Gościom wydawany jeden komplet kluczy do domku. W przypadku zgubienia kluczy, Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 zł.
 11. Na prośbę Gościa, istnieje możliwość użyczenia wanienki do kąpania dzieci (do 12 miesięcy), łóżeczka z pościelą oraz krzesełka do karmienia. Chęć skorzystania z powyższego Gość powinien zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji. Prośby zostaną uwzględnione w miarę posiadanych możliwości. 
 12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na pokrycie kosztów w wysokości 500 złotych. 
 13. W domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb.
 14. Zabronione jest zaśmiecanie terenu Stylovych Stodół, w tym rzucanie niedopałków papierosów na tarasy i w ogrodzie.
 15. Zabronione jest deptanie łąki kwietniej.
 16. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają przepisom Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń. 
 17. Usterki w domkach Goście są obowiązani zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. 
 18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy osób znajdujących się pod jego opieką i są rozliczane przy wymeldowaniu według wyceny sporządzonej przez Stylove Stodoły.  
 19. Goście obowiązani są do segregacji odpadów do pojemników znajdujących się na zewnątrz domków.
 20. Zabrania się przechowywania rowerów, wózków, samochodzików dziecięcych i hulajnóg w domkach. Goście mogą przechowywać ww. rzeczy w zamykanym pomieszczeniu na zewnątrz (tzw. rowerowania).
 21. Goście powinni zamykać domki i rowerownię na klucz na noc oraz każdorazowo opuszczając teren Stylovych Stodół.
 22. Goście obowiązani są do parkowania pojazdów na wskazanych przez gospodarzy miejscach parkingowych.
 23. Goście mogą używać na tarasach i w ogrodzie wyłącznie grilli gazowych udostępnionych przez Stylove Stodoły. Goście nie mogą używać własnych grilli, a także rozpalać ognia na tarasach i w ogrodzie.
 24. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
 25. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach i ich wyposażeniu. 

§ 5.

 1. Stylove Stodoły nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie i ich skutki od nich niezależne, a także za przedmioty wartościowe pozostawione w domku, na tarasach lub w ogrodzie.
 2. Przedmioty pozostawione w domku, po jego opuszczeniu, nie będą przechowywane. 
 3. Stylove Stodoły nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem. Parking na terenie Stylovych Stodół jest bezpłatny i niestrzeżony.

§ 6.

 1. Stylove Stodoły wyrażają zgodę na pobyt w domkach i na ich terenie zwierząt domowych.
 2. Warunkiem pobytu zwierzęcia jest zgłoszenie tego faktu przy dokonywaniu rezerwacji.
 3. Pobyt zwierząt jest płatny. Opłata wynosi 30 zł za dobę za zwierzaka.
 4. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu Stylovych Stodół przez swoje zwierzęta.
 5. Goście są obowiązani do pilnowania swojego zwierzęcia, aby nie zakłócało ono innym Gościom pobytu w Stylovych Stodołach.
 6. Goście obowiązani są do wyprowadzania zwierząt w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych poza teren Stylovych Stodół oraz do każdorazowego sprzątania po zwierzęciu.
 7. W ogrodzie psy mogą przebywać pod opieką Gościa i wyłącznie na smyczy, chyba że pozostali Goście wyrażają zgody na przebywanie zwierzęcia w ogrodzie bez smyczy.
 8. Zwierzęta nie mogą korzystać z mebli (kanapy, łóżka) oraz z pościeli i koców znajdujących się na wyposażeniu domków. Zabronione jest pozostawianie psów samych w domkach.
 9. Goście przyjeżdzający ze zwierzętami obowiązani są do zapewnienia im we własnym zakresie miejsca do spania (np. kojec), kuwety i innych niezbędnych rzeczy, jak miski, zabawki.

§ 7.

 1. Goście powinni zgłaszać uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem możliwie bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia. 
 2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, a o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie/mailowo.